วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 24 ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

  • 9 กันยายน 2563
  • อ่าน 19 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: