วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 27

  • 30 กันยายน 2563
  • อ่าน 13 ครั้ง

ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 27

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 27

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: