วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 25

  • 15 กันยายน 2563
  • อ่าน 11 ครั้ง

ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 25

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 25

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: