วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเปิดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง24ตุลาคม2563

  • 7 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 89 ครั้ง

หลังจากที่ได้งดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพงหรือสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ตั้งแต่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด19ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563 เป็นต้นมา
ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันกำแพง พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขาย
อำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน จึงจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. 21.00 น.เป็นต้นไป
ถนนคนเดินสันกำแพงถือได้ว่า เป็นwalking street ในยุคต้นๆที่ได้ริเริ่มมีถนนคนเดินเชียงใหม่
จึงเป็นแหล่งซื้อแหล่งค้าขายของคนสันกำแพง เป็นถนนคนเดินท้องถิ่น
มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนต่างถิ่น
ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของถนนคนเดินนอกเมืองที่แตกต่างจากถนนคนเดินในตัวเมืองเชียงใหม่
เป็นศูนย์รวมด้วยนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติหลากภาษา มากมายด้วยคนพื้นที่ ทั้งคนในอำเภอสันกำแพง
อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพงครั้งนี้ เพื่อทำให้ลดความแออัดในพื้นที่ จึงได้ยกเลิกพื้นที่ช่วงกลางถนน
ของโซนโรงงานไปยังเส้นทางสามแยกตั๊ม-จุ๊บจนถึงบริเวณร้านศรีภณพานิช ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจ และคณะทำงานจะ
วางมาตรการต่างๆที่ห่างไกลจากโควิด19 และชี้แจงกับผู้จำหน่ายสินค้าให้ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: