วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

  • 22 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

กระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ในส่วนของค่าหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปอันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย

โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากและสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: