“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมผ่านเว็ปไซด์ของฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ เชียงใหม่

  • 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 409 ครั้ง

ช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมผ่านเว็ปไซด์ของฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ เชียงใหม่

ลิ้งค์ของ ฝ่ายเร่งรัดฯ อบจ.เชียงใหม่

www.income.chiangmaipao.go.th


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: