วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมผ่านเว็ปไซด์ของฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ เชียงใหม่

  • 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 31 ครั้ง

ช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมผ่านเว็ปไซด์ของฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ เชียงใหม่

ลิ้งค์ของ ฝ่ายเร่งรัดฯ อบจ.เชียงใหม่

www.income.chiangmaipao.go.th


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: