วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการเราชนะ ต้องการยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเราชนะ

  • 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 38 ครั้ง

เข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการ "เราชนะ"  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มี.ค. 2564

www.เราชนะ.com

อนุมัติเราชนะผ่านมหาดไทย

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ   https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/information

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ    https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ https://merchant-form.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: