วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

27มีนาคม2564 เวลา09.00-12.00น.ดำเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง

  • 5 เมษายน 2564
  • อ่าน 19 ครั้ง

27มีนาคม2564 เวลา09.00-12.00น.เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกำแพง ดำเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง33 หน่วยเลือกตั้ง.

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: