วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ภาพตัวอย่างของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จัดหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่28มีนาคม2564

  • 5 เมษายน 2564
  • อ่าน 17 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: