วิสัยทัศน์ "พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส"
ข้อมูลเทศบาล
นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

เปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

  • 9 เมษายน 2564
  • อ่าน 21 ครั้ง

        วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยมี นายสุเมธ ฉลาดธัญญกิจ ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ปฏิบัติติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 2563 จำนวน 58 คน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนมารยาทดีประพฤติเรียบร้อย นักเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญานอกจากนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัย จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: